visual_our_history_and_our_values_01
form_01_recruitment_seizoensgebonden
form_02

Een stam met een sterke en eigenzinnige identiteit

Gemaakt in 1991 door François-Xavier Moutel, bezet Abalone nu een unieke plek in de wereld van uitzendwerk en human resources. Als het verhaal begon in het centrum van Nantes, is Abalone nu wijdverbreid in Frankrijk en ontwikkelt het zich al enkele jaren in Europa. Abalone opende zijn eerste agentschap buiten Frankrijk, in België, in 2016 en blijft elk jaar groeien met nieuwe openingen en nieuwe projecten.

Deze ontwikkeling maakt dit zelfstandige familiebedrijf een erkende speler in de markt en een referentie op vlak van service en nabijheid, die zijn reputatie heeft gesmeed dankzij zijn unieke gemoedstoestand en een sterke maar aangenomen identiteit: de stam die in een goed tempo vooruitgaat!

 

ONZE WAARDEN

Abalone stelt maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal en richt zich vooral op een ethisch en duurzaam beleid via haar relaties met al haar stakeholders.

  • MILIEU : Onze ecologische voetafdruk verkleinen.
  • INTERIMS : Begeleiden van onze uitzendkrachten naar hun succes.
  • BURGERMAATSCHAPPIJ : Een duurzame partner zijn.
  • MEDEWERKERS : Wees een verantwoordelijke werkgever.
  • KLANTEN & PARTNERS : Een relatie hebben die gebaseerd is op vertrouwen en nabijheid.

De Abalone-groep heeft zijn identiteit gebouwd op sterke waarden, die de kern vormen van zijn DNA: mensen en het milieu.
Het is onze ambitie om binnen onze teams de diversiteit van onze markten en onze klanten te weerspiegelen. Zo zijn de Abalone-groep en haar teams gefedereerd door een ethiek die geworteld is in onze servicecultuur en wordt gekenmerkt door principes gelijke kansen, solidariteit, openheid en dialoog. Werkgelegenheid voor iedereen is onze prioriteit, daarom informeert Abalone haar medewerkers en klanten over haar verplichtingen in pleiten voor de integratie van iedereen binnen de stam.

Met het label MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) biedt Abalone werkzoekenden een coherent en kwalitatief carrièrepad. Dit resulteert in professionele en sociale integratie, levenslang leren, werkstabiliteit en sociale zekerheid.

Om te reageren op wervingsproblemen, vertrouwt Abalone ook op de training en ontwikkeling van vaardigheden van haar vaste en tijdelijke medewerkers. Wanneer bepaalde activiteitensectoren moeite hebben om kandidaten te vinden, kunnen Abalone en Quasar Formation (partner en specialist in opleiding ten dienste van bedrijven) adequate opleidingssystemen en oplossingen te ontwikkelen die rekening houden met zowel de behoeften van de klant als de verwachtingen van de kandidaat. De groep zorgt al vele jaren bezorgdheid over het milieu. Deze zorg wordt benadrukt en vormt ook een verbindend element binnen de agentschappen en een onderscheidend kenmerk van de Abalone-groep. In die zin worden er dagelijks acties ondernomen om de milieu-impact van haar activiteit te beperken: dematerialisatie van gegevens, vermindering van energie, deelname aan sponsoring en mecenaatacties in verband met duurzame ontwikkeling. Het symbool van deze verbintenis is het hoofdkantoor van Abalone, gevestigd in Saint-Heblain. Het in 2009 gebouwde project is ontworpen in een energie-zelfvoorzienend gebouw, destijds een primeur in Europa! Het gebouw is een echte demonstrator en bewijst het belang van het combineren van hernieuwbare energiebronnen, windenergie en zonne-energie met waterstof om perfecte autonomie te bereiken, zonder aansluiting op het nationale elektriciteitsnet en door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Abalone zet zijn inzet voor het milieu voort door zijn medewerkers uit te rusten met elektrische voertuigen. Dit is de Zero Carbon Mission : iedereen duurzame mobiliteit aanbieden zonder uitstoot van broeikasgassen. Eindelijk, in 2017, besloot Abalone om mee te doen het grootste internationale initiatief op het gebied van duurzame ontwikkeling, door lid te worden van de Global Compact. Dit orgaan van de Verenigde Naties brengt bedrijven, gebieden en organisaties samen rond erkende principes om een ​​stabielere en inclusievere samenleving op te bouwen. De betrokkenheid van de Abalone-groep binnen de Global Compact is gegroeid door in 2019 toe te treden tot de raad van bestuur van de Global Compact France, waardoor deze kan deelnemen aan de definitie van de belangrijkste werklijnen van de Global Compact.

GA VERDER MET DE Abalone STICHTING

Sinds 2017 zet de Abalone Foundation zich in om iedereen de sleutels tot integratie en professioneel succes te geven, door iedereen toegang te geven tot onderwijs en cultuur. Ondersteund door de Fondation de France heeft de Abalone Foundation de kracht om associatieve projecten te mobiliseren en te ondersteunen, en heeft al een groot aantal projecten geïnitieerd die consistent zijn met het DNA van de Abalone-groep, dat wil zeggen projecten waarbij de menselijke en/of ecologische dimensie de boventoon voert. Sinds haar oprichting heeft de Abalone Foundation verenigingen ondersteund via drie interventiegebieden: professionele integratie, onderwijs, milieu en cultuur.

> De website van de Abalone Foundation